تشخیص و کنترل منابع آلوده کننده هوا- به کانال ما بپیوندید

تشخیص و کنترل منابع آلوده کننده هوا- به کانال ما بپیوندید

مهم ترین و اصلیترین روش کاهش آلودگی هوا، کاهش منابع آلوده کننده
و یا اصلاح آنها می باشد. عامل اصلی بسیاری از آلودگیهای هوای شهرها
ناشی از فعالیت خودروها و صنایع مجاور شهرها میباشد. میتوان با استفاده
از فناور یهای نانو، فیلترهای پیشرفتهای را به مرحله تولید رساند که به بتواند
با بازده بالا و قیمت مناسب آلودگی تولید شده توسط صنایع، قبل از ورود به
محیط جذب گردد. همچنین نانوکاتالیستها این توانایی را دارند که حجم
زیادی از گا زهای سمی را در مبدا کاهش بدهند.

شرکت کیمیاگران صنعت امیرکبیر 

مشاوره ، امکان سنجی ، طراحی ، ساخت و اجرای سیستمهای فیلتراسیون 

طراحی و اجرای تجهیزات فیلتراسیون هر محیط بنا به شرایط همان محیط مطابق با روشهای روز دنیا آدرس: کاشان، خیابان 22 بهمن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه اول ، واحد 5
تلفکس: 03155468532
ایمیل: Info@kimiasanat.com
نظرات

ارسال نظر