حضور شركت دانش بنيان و نانو مقياس كيمياگران صنعت اميركبير در دوازدهمين نمایشگاه فناوري نانو

حضور شركت دانش بنيان و نانو مقياس كيمياگران صنعت اميركبير در دوازدهمين نمایشگاه فناوري نانو


شركت دانش بنيان و نانو مقياس كيمياگران صنعت اميركبير شما را به بازدید از دوازدهمين نمایشگاه فناوري نانو دعوت مینماید.

تاریخ: ١٨ الي ٢١ مهر ماه١٣٩٨

آدرس: سالن خليج فارس ، طبقه اول ، شماره٤

شماره های واحد مهندسي فروش: ٠٩١٣٣٦١٢٠٦٢  - ٠٩١٣١٦٣٦٤٦٦
 

نمایشگاه فناوری نانوآدرس: کاشان، خیابان 22 بهمن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه اول ، واحد 5 تلفکس: 03155468532 ایمیل: Info@kimiasanat.com
نظرات

ارسال نظر