راههای ارتباطی با شرکت کیمیا صنعت امیرکبیر

راههای ارتباطی با شرکت کیمیا صنعت امیرکبیر

 

آدرس: کاشان، خیابان 22 بهمن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه اول ، واحد 5 

همراه: 989133612062+  و  989131636466+

تلفکس: 03155468532

ایمیل: Info@kimiasanat.com            

 

 آدرس: کاشان، خیابان 22 بهمن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه اول ، واحد 5 تلفکس: 03155468532 ایمیل: Info@kimiasanat.com
نظرات

ارسال نظر