ساخت فیلتر نانو جاذب جهت تصفیه خانه ها وسپتیک تانک ها

ساخت فیلتر نانو جاذب جهت تصفیه خانه ها وسپتیک تانک ها

معرفی محصول

ساخت فیلتر نانو جاذب جهت تصفیه خانه ها وسپتیک تانک ها

ساخت فیلتر نانو جاذب جهت تصفیه خانه ها وسپتیک تانک ها


 

بوی فاضلاب ، طلای آلوده

سرمایه ای که هدر میرود

 

                                                            حذف بوی نامساعد هیدروژن سولفید از حوضچه متعادل ساز تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی

پارامتر مهم واصلی بوی بد فاضلاب ، ترکیبات حاوی گوگرد مانند گاز هیدروژن سولفید است.

حد مجاز غلظت هیدروژن سولفید درهوا پایین تراز 5ppm است. که عامل ایجاد آن تخریب بی هوازی مواد آلی شامل سولفور و نیتروژن می باشد.

 

مزایای فنی طرح:

  1. تصفیه وحذف مونوکسید کربن (CO)
  2. تصفیه وحذف دی اکسید کربن (CO3)
  3. تصفیه وحذف اکسیدهای نیتروژن (NOx)
  4. تصفیه وحذف ترکیبات آلی (CxHy)
  5. تصفیه وحذف اکسیدهای گوگرد (SOx)
  6. تصفیه وحذف ذرات غبار

 

مزایای اجرای طرح:

. حذف بوی نامطبوع

. انعطاف پذیری سیستم

. عدم نیاز به انرژی خارجی

. پوشش ضد خوردگی

. نصب آسان

. هزینه پایین

. قابلیت احیا نانو جاذب

 

مزایای رقابتی طرح:

تبدیل گازهای سمی ومضربه ارزش افزوده (طلای آلوده)

 

 

جزییات محصول


ساخت فیلتر نانو جاذب جهت تصفیه خانه ها وسپتیک تانک ها

دسته بندی ها: محصولات .

بازدید: 748