فرم استخدام

فرم استخدام

فرم استخدام شرکت کیمیاگران صنعت امیرکبیر

فرم استخدام

مجرد
متاهل
سایر موارد


آدرس: کاشان، خیابان 22 بهمن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، طبقه اول ، واحد 5
تلفکس: 03155468532
ایمیل: Info@kimiasanat.com
نظرات

ارسال نظر